IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI APMEKLĒJOT

FITNESA KLUBA F1 SPORTA KLUBU

 

 

Izstrādāti saskaņā ar:

Ministru kabineta noteikumiem Nr.662

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

 

 

Aktualizēti: 2022. gada 01. marta

 1. Fitnesa klubu F1 var apmeklēt:

1.1. bērni līdz 18 gadiem.

1.2. pieaugušie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 1. Ierodoties Fitnesa klubā F1, 1.2. punktā minētajām personām ir jāuzrāda QR kods un personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). QR kodu iespējams lejuplādēt savā tālrunī vai izdrukāt no mājaslapas: https://covid19sertifikats.lv/.
 2. Fizisko aktivitāšu laikā, kā arī pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance (neattiecas uz vecāku un viņa nepilngadīgiem bērniem, ja viņi dzīvo vienā mājsaimniecībā).
 3. Klienti no 7.gadu vecuma, patstāvīgi pārģērbjas ģērbtuvēs un dodas uz nodarbībām bez pavadošām personām.
 4. Sporta norises vietās nedrīkst atrasties personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
 5. Sporta norises vietās nedrīkst atrasties personas, kurām nav sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, izņemot 1.punktā minētās vecuma grupas apmeklētājus.
 6. Fitnesa kluba apmeklētāji nelieto sejas maskas tikai sporta treniņa laikā un peldbaseina apmeklējuma laikā. Pārējās telpās Fitnesa kluba F1 apmeklētāji lieto sejas maskas.
 7. Personām vecākām par 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, smagas sirds asinsvadu sistēmas slimības), kā arī personām ar imūndeficītu, atrodoties sporta norišu vietās, ievērot īpašus piesardzības pasākumus.
 8. Pirms un pēc katra trenažiera/inventāra izmantošanas apmeklētājam ir pienākums notīrīt kontaktvirsmas ar sporta norises vietā esošajiem dezinfekcijas līdzekļiem un vienreizlietojamajām salvetēm.
 9. Darbiniekiem un apmeklētājiem pienākums ir rūpēties par savu, darba kolēģu un apmeklētāju veselību un drošību, kuri var ciest nepareizas rīcības vai nolaidības dēļ. Neveikt pašiniciatīvas darbības, kuras neattiecas uz Jūsu pienākumiem un kompetenci un var apdraudēt Jūsu vai citu drošību.
 10. Darbinieki un apmeklētāji ir atbildīgi par Fitnesa kluba F1 Noteikumu un instrukciju ievērošanu, tajā skaitā vizuālo norāžu ievērošanu.
 11. Fitnesa kluba F1 apmeklētājiem nav atļauts lieki uzkavēties ģērbtuvēs vai recepcijas zonā, lai neradītu papildus Covid – 19 infekcijas izplatības riskus.
 12. Bērnus pavadošās personas, uzgaida bērnus ārpus kluba telpām.
 13. Sporta kluba abonementi netiek pagarināti par klienta saslimšanas laiku.
 14. Lai nodrošinātu Noteikumu nosacījumu izpildi, apmeklētājiem ir jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un sporta treniņa (nodarbības) vadītāja norādījumi.
F1   
     © 2021
.

Developed by Billing.lv