IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI APMEKLĒJOT FITNESA KLUBA F1 SPORTA KLUBU 

Izstrādāti saskaņā ar:

 Ministru kabineta noteikumiem Nr.360

 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Aktualizēti: 2021. gada 01. decembrī

  1. Fitnesa klubu F1 var apmeklēt:

1.1. bērni no 12 gadiem un pieaugušie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

1.2. bērni līdz 12 gadu vecumam var piedalīties pakalpojuma saņemšanā vai pasākumā, kuriem ir testēšanas sertifikāts (negatīvs 72 stundu laikā veikts RNS tests vai skolas veiktais Covid tests) vai derīgs Covid pārslimošanas sertifikāts.

  1. Ierodoties Fitnesa klubā F1, ir jāuzrāda QR kods un personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). QR kodu iespējams lejuplādēt savā tālrunī vai izdrukāt no mājaslapas: https://covid19sertifikats.lv/. 
  2. Bērns līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai personas identificēšanai var uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, skolēna apliecību vai dzimšanas apliecību. Ja bērnu līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai pavada tā vecāks, tad var uzrādīt vecāka pasi, kurā ir ieraksts par šo bērnu. 
  3. Pirms apmeklējuma jāaizpilda aptaujas lapa (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, pakalpojuma izmantošanas datums un laiks).
  4. Lai nodrošinātu maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu telpās un grupu treniņu plūsmu nepārklāšanos, obligāta iepriekšēja pieteikšanās vismaz 1 dienu iepriekš, zvanot pa tālruni 20133331. 
  5. Sporta zālēs iekštelpās vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības. 
  6. Peldbaseinā vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 no ūdens virsmas platības.  Peldētapmācības peldbaseinos vienam peldētapmācības programmas izglītojamam nodrošina ne mazāk kā 6 m2 no ūdens virsmas platības.
  7. Grupu treniņos vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas. 
  8. Lai nodrošinātu, lai dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.
  9. Sporta treniņa (nodarbības) laiks nepārsniedz 90 minūtes.
  10. Ģērbtuvē atļauts izmantot tikai nemarķētās sēdvietas un skapīšus, lai maksimālais piepildījums ģērbtuvēs nepārsniegtu 25 %. 
  11. Fizisko aktivitāšu laikā, kā arī pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance (neattiecas uz vecāku un viņa nepilngadīgiem bērniem, ja viņi dzīvo vienā mājsaimniecībā).
  12. Sporta norises vietās nedrīkst atrasties personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm un personām, kurām nav sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts. 
  13. Fitnesa kluba apmeklētāji nelieto sejas maskas tikai sporta treniņa laikā un peldbaseina apmeklējuma laikā. Pārējās telpās Fitnesa kluba F1 apmeklētāji lieto sejas maskas.
  14. Personām vecākām par 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, smagas sirds asinsvadu sistēmas slimības), kā arī personām ar imūndeficītu, atrodoties sporta norišu vietās, ievērot īpašus piesardzības pasākumus.
  15. Pirms un pēc katra trenažiera/inventāra izmantošanas apmeklētājam ir pienākums notīrīt kontaktvirsmas ar sporta norises vietā esošajiem dezinfekcijas līdzekļiem un vienreizlietojamajām salvetēm.
  16. Darbiniekiem un apmeklētājiem pienākums ir rūpēties par savu, darba kolēģu un apmeklētāju veselību un drošību, kuri var ciest nepareizas rīcības vai nolaidības dēļ. Neveikt pašiniciatīvas darbības, kuras neattiecas uz Jūsu pienākumiem un kompetenci un var apdraudēt Jūsu vai citu drošību.
  17. Darbinieki un apmeklētāji ir atbildīgi par Fitnesa kluba F1 Noteikumu un instrukciju ievērošanu, tajā skaitā vizuālo norāžu ievērošanu.
  18. Lai nodrošinātu Noteikumu nosacījumu izpildi, apmeklētājiem ir jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un sporta treniņa (nodarbības) vadītāja norādījumi, tai skaitā attiecībā uz personu plūsmas ierobežošanu atbilstoši sporta norises vietas ietilpībai.

 

F1   
     © 2021
.

Developed by Billing.lv