Aerobikas trenere

Dzīves moto : “Iekaro pasauli ar smaidu ”

Izglītība:

Augstāka RTU(maģistrs), LU( bakalaurs)

“C” instruktora kategorija

Papildus izglītība: Aerobikas semināri un kvalifikāciju paaugstināšanas kursi: Salsa,Bachata

Nopelni sportā:10 gadi nodarbojas ar tenisu.

F1   
     © 2017

Developed by AWD