Fitnesa kluba F1 Centrs iekšējās kārtības noteikumi:

Fitness klubs F1 Centrs, kas atrodas Rīgā, A.Čaka ielā 72, iekšējās kārtības noteikumi regulē Kluba klientu, darbinieku un apmeklētāju uzvedību Klubā. Tie izstrādāti, lai nodrošinātu patīkamu, mērķtiecīgu un drošu Kluba apmeklēšanu un Kluba pakalpojumu saņemšanu. lekšējās kārtības noteikumi attiecas uz visiem Kluba apmeklētājiem un darbiniekiem. legādājoties abonementu vai vienreizējo apmeklējumu klubā, persona kļūst par Kluba Klientu, un Kluba apmeklēšanas tiesības iegadāšanās apstiprina, ka Klients iepazinies un piekrīt Noteikumiem, kā arī apņemas tos pildīt.

KLUBA ABONEMENTA IEGĀDE

Tiesības apmeklēt Klubu un saņemt Kluba sniegtos pakalpojumus tiek piešķirtas, iegādājoties Kluba abonementu vairākkārtējam apmeklējumiem (vienu reizi dienā) vai iegādājoties tiesības uz Kluba vienreizējo apmeklējumu. Iegādājoties ABONEMENTU Klientam ir jāaizpilda anketa, kurā vinš norāda t.sk. savus datus ABONEMENTA noformēšanai, kā arī veselības drošības nolūkos var sniegt informāciju par savu veselības stāvokli. Drošības un identificēšanas nolūkos Klubs veic Klientu fotofiksāciju. Gadījumā, ja klients atsakās no fotofiksācijas, tad katru reizi apmeklējot Klubu klientam jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase, ID, vadītāja apliecība).

legādātais ABONEMENTS ir paredzēts lietošanai tikai vienai personai un nodot to lietošanai citām personām ir stingri aizliegts.

Pērkot ABONEMENTU vairākkārtājiem apmeklējumiem ir papildus  jāiegādājas personīgā karte, cena – 3 (trīs) eiro.  Vai aproce, cena – 10 (desmit) eiro., kurā ir ieprogrammēta informācija par Klientu un t.sk. informācija par Kluba apmeklēšanas laiku.

ABONEMENTU derīguma termiņš (kalendārais mēnesis) sākas ar ABONEMENTA pirkšanas dienu, ja nav noteikts citādi. ABONEMENTS, t.sk. vienreizējais apmeklējums ir Klienta caurlaide Klubā un tas jāizmanto, ieejot Klubā caur turniketu. ABONEMENTS ir derīgs tikai tam paredzētajā termiņā, kas var atšķirties attiecīgi izvēlētajam ABONEMENTAM.  legādājoties ABONEMENTU, t.sk. vienreizēju apmeklējumu saskaņā ar īpašajiem piedāvājumiem (piemēram, piedāvājumi studentiem, pensionāriem), Klientam ir pienākums uzradīt Klientu reģistratoram dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu (students, pensionārs), tai skaitā, bet ne tikai studentu apliecību, ISIC, pasniedzēju EPIC, invalīda vai pensionāra apliecību u.tml.

Kluba dāvanu kartes ir izmantojamas Kluba ABONEMENTIEM, vai nu vienreizējajiem apmeklējumiem. Dāvanu karte ir izmantojama līdz tajā norādītajam datumam. Atlikums, kurš paliek no Dāvanu kartes vērtības, netiek izmaksāts.

 

                            VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

                                                           Kluba darba laiks:

                                              Darba dienās no 06:30 līdz 22:00

                                       Sestdienās, svētdienās no 9:00 līdz 17:00

                       Klientiem ir jāatstāj Kluba telpas līdz Kluba darba laika beigām. 

 

 1. Par izmaiņām Kluba darba laikā Kluba administrācija paziņo, izvietojot attiecīgo informāciju pie Klientu reģistratūras un Kluba ieejas.
 2. Klientu un Kluba personāla drošības nolūkos Kluba koplietošanas telpās darbojas video novērošana.
 3. Ieeja Klubā notiek, iegādājoties ABONEMENTU Kluba reģistratūrā, ja ABONEMENTS ir aktīvs, Klients uzreiz var doties Kluba iekštelpās, izmantojot personīgo karti/aproci vai caurlaidi. Klientam ir jāapmeklē Klubs ievērojot ABONEMENTA iekļauto apmeklējuma laiku, par apmeklējumu ārpus ABONEMENTA noteiktā laika jāpiemaksā 5,00 Eur (pieci eiro) par katro reizi.
 4. KIientiem ir tiesības izmantot Kluba ABONEMENTĀ piedāvātos pakalpojumus, atbilstoši iegadātājam ABONEMENTA veidam.
 5. Klientam ir pienākums, ienākot Klubā, iagādāties ABONEMENTU, ja nav esošā aktīvā, vai nopirkt vienreizējo apmeklējumu pretī saņemot ģērbtuves skapīša atslēgu. Aizejot no Kluba Klientam ir jāatdot atslēga Klientu reģistratūrā.
 6. Klientiem ir pienākums stingri ievērot Kluba iekšējos kārtības noteikumus, kā arī pildīt Kluba Klientu reģistratūras darbinieku un Kluba treneru prasības, kuras attiecas uz iekšējās kārtības, goda un cieņas, kā arī drošības ievērošanu.
 7. Gadījumā, ja Kluba patstāvīgajam Klientam nav līdzi personīgās kartes/aproces, Kluba reģistratūras darbinieks iedos Klientam vienreizējo, kurš Klientam ir jāatdot atpakaļ aizejot no Kluba. Ja aprakstītā situācija atkārtojas, Klientam ir pienākums samaksāt 3 eiro (trīs eiro) par vienreizējās kartes izmantošanu.
 8. Izlaistās nodarbības netiek kompensētas. Ar slimības lapām ABONEMENTI netiek pagarināti.
 9. Trenažieru zālē patstavīgi bez vecāku atļaujas atļauts nodarboties no 16 gadu vecuma, izņemot treniņus individuālā trenera vadībā. Bērni no 14-16 gadiem drīkst apmeklēt fitnesa klubu patstāvīgi tikai ar vecāku vai likumiska aizbildņa brīvā formā iesniegtu rakstisku atļauju.
 10. Klubā drīkst nodarboties tikai speciāli paredzētajā apģerbā un apavos, kas ir paredzēti nodarbībām sporta zālē. Klubā ir aizliegts atrasties virsdrēbēs un/vai ielu apavos, ka arī nodarboties ar basām kājām un/vai iešļūcenēs/sandalēs.
 11. Ja Klients vēlas izmantot papildus pakalpojumus, tad Klientam ir jāsaskaņo sev piemērotāko nodarbības vai procedūras laiku ar speciālistu un vajadzēs piereģistrēt savu laiku Klientu reģistratūrā.

12. Izmantotais inventārs pēc nodarbības jānoliek speciāli tam paredzētājās vietās.