29. augustā Fitnesa klubā “F1” Purvciems plkst. 15:45 notiks bezmaksas cīņu -Kendo un Kyudo – prezentācija ar meistariem no Japānas.

KENDO  – paukošanas māksla, kuras pirmsākumi meklējami tradicionālajā samuraju zobena cīņas tehnikā. Kā mērķis tiek izvirzīts pilnvērtīgas personības un stingrai rakstura veidošana, norūdot paukotāja miesu un garu. Vārdā “zobens” slēpjas Kendo pamatidejas. Pirmā ideja – cilvēkam, kurš bruņots ar zobenu, nav tiesības kļūdīties un viņam netiks dota iespēja šo kļūdu labot. Tāpēc dzīvē, tāpat kā cīņā, pret visu ir jāizturas nopietni. Otra ideja reducējas uz to, ka nav divu vienādu situāciju. Katrs pretinieks, cīņa jāsagaida ar atjaunotu garu. Tāpēc arī jēdziens “zobens” Kendo apraksta rīku, kas pēc būtības paredzēts cilvēka gara treniņam. Kendo katanas vietā tiek izmantots treniņa zobens šinajs, ko veido kopā sasietas četras bambusa strēmeles. Tādējādi savainojuma risks tiek samazināts līdz minimumam. Aizsargaprīkojums sastāv no četrām daļām:

Men – sejas un galvas aizsargmaska;
Kote – plaukstu un apakšdelma aizsargcimdi;
Do – krūšu bruņas;
Tare – jostasvietas un gurnu aizsargs.
Kendo nenozīmē tikai un vienīgi zobena pārvaldības tehniku, kas balstīta uz Visjapānas Kendo federācijas noteikumiem. Ir notikusi pāreja no mākslas iznīcināt ienaidnieku kaujas laukā uz cīnītāja gara ieaudzināšanas mākslu. Kendo tiecas uz enerģiska gara ieaudzināšanu, izmantojot pareizu apmācību un treniņus. Uz cilvēciskās dabas attīstību, balstoties uz darba ar zobenu principu izpratni. Attīstīt cilvēkā mīlestību pret savu valsti un sabiedrību, stimulēt kultūras attīstību, stiprināt sapratni starp cilvēkiem, valstīm un tautām – tādi ir principi, kurus var attiecināt uz zobena pārvaldīšanas mākslu.

KYUDO– japāņu loka šaušanas māksla. Šis ir viens no tiem retajiem sporta veidiem, nodarbības ar kuru nav atkarīgas nedz no vecuma, nedz dzimuma. Ar Kjudo var nodarboties kā ar mākslu vai meditācijas veidu, taču lielākais vairums nodarbojas ar to kā ar sportu, trenējot pareizu tehnikas izpildi ar mērķi izpildīt skaistu un precīzu šāvienu. Galvenais Kjudo princips ir seijsa seitju (pareizs šāviens, precīzi mērķī), kas nozīmē, ka ievērojot nobiai (loka uzvilkšanas process), šāviens notiek maksimāli dabiski, kas noved pie trāpījuma mērķī. Atbilstoši tam daudzi kjudokas (pa Loka Ceļu ejošie) tic sacensību, eksāmenu un visa, kas ļauj pilnveidot šaušanas tehniku, svarīgumam.


KategorijaStirnu iela 10 - Jaunumi
F1   
     © 2017

Developed by AWD